DIRECTORS | PHOTOGRAPHERS | CREATIVES  

S E L L E N - A R O E S T Y
S E L L E N - A R O E S T Y

Operations Manager Executive Producer

L A L A N Y A - A B N E R
L A L A N Y A - A B N E R

Creative + Strategic Partnerships

C A M I L L E - M I L L E R
C A M I L L E - M I L L E R

Producer Production Manager

G L O R I A - J E A N
G L O R I A - J E A N

Executive Producer

S H A U N - R O S E
S H A U N - R O S E

Production Coordinator

A V E R Y - J O H N S O N
A V E R Y - J O H N S O N

Production Coordinator

J A S O N - B R O W N
J A S O N - B R O W N

Video Commissioner

T A H I R - A L I
T A H I R - A L I

Client Relations Manager

N I K E Y A - G R A Y
N I K E Y A - G R A Y

Production Supervisor

M E G H A N -B R A Z Z E L L E
M E G H A N -B R A Z Z E L L E

Production Designer